smart logga

Fine Art

Bilder från mina egna projekt. Utskrivna på arkivbeständigt Fine Art-papper med Epsons professionella skrivare. Upplagan är begränsad till maximalt 110 exemplar per bild, varav 100 är till försäljning. Här kan du hitta ett urval av bilderna. Kontakta mig om du är intresserad av att se fler.

Kontakta mig på tel +358 (0)457 368 81 82 eller e-post sandmarc[at]aland.net.

Design by Walk ©2012