Om du vill komma och besöka Madeira, så är det möjligt att jag kan inkvartera dig i min lägenhet. Ring mig under sommaren eller skicka ett e-postmeddelande, så skall vi se vad vi kan ordna!