Gården må andas gammal atmosfär, men boplatsen är faktiskt relativt ny. Ännu i mitten av 1970-talet stod skogsbacken lika tät som den gör norr och söder om.

Det första huset stod klart omkring 1975 och 1978 uppfördes boningshuset. Övriga sex byggnader - om vi räknar in "lusthuset" - har sedan tillkommit efter hand - uppförda av stock och plankor från rivningshus runtom hela Åland!