Under årtionden av auktionsbesök har en stor mängd klenoder av gammalt ursprung samlats ihop. En del av dessa kan du beskåda i det torp som nu utgör ett hembygdsmuseum.
De flesta sakerna härstammar från början av 1900-talet och allting kommer från åländska torp och hemman.