Söndagkvällarna i juli kommer att vara fyllda med musik och allsång. Tillsammans stämmer vi upp i en sång som gör näktergalarna i alarna nere vid Sundet gröna av avund. Tag med ditt instrument du också eller bara din röst och ett glatt sinne!