Inredning
Bila ab
Bila AB, Överbyvägen 115, 22150 Jomala Åland +35818-32850 Hagberg@bila.ax

Hammars

Vi tillverkar tysta stabila hästboxar och utestall, där hästarnas säkerhet sätts i främsta rummet. Vår erfarenhet från trettio års tillverkning av stallinredning för hästar står till ditt förfogande. Du kan lita på en hästbox ifrån Hammars. Vi har även tillverkat stallinredning för nötboskap sedan 1945. Vår kraftiga stallinredning kan du få som lagerhållen stallinredning eller med specialmått

Knarrhults

Kvallitétsprodukter för din djurhållning

Turun Konekeskus & Konefarmi

Turun Konekeskus koncernen är ett finskt familjeföretag som är specialiserat på import och försäljning av arbetsmaskiner. Turun Konekeskus har grundats 1998 och från och med 2004 hör också dotterbolaget Konefarmi Oy till koncernen. Båda företagen har specialiserat sig på import och försäljning av lantbruksmaskiner och maskiner för underhåll av fastigheter. Till Turun Konekeskus produkturval hör också små vindkraftsanläggningar, produkter inom elproduktion med solpaneler samt verktyg, reservdelar och förnödenheter. Förutom detta fungerar bolaget som återförsäljare för Isojoen Konehalli:s produkter (IKH) i Åbo.

Inredning

Hemsida Hemsida Hemsida Hemsida Hemsida Hemsida