VÅRD
Bila ab
Bila AB, Överbyvägen 115, 22150 Jomala Åland +35818-32850 Hagberg@bila.ax
Klosax
Kamm
Termometer
Plåster
Kylomslag
Omslag
Elastisk Binda
Gasbinda
Elastiskt Bandage
Tape . Kompress
sårspray
Blue spray
Sårspray
Sårspray
Helosan
Salva
Hästsalva
Jodpax
Salva
Helosan
Tillskott
Tillskott
Biobak
Nutri-plus gel
skyddshandskar
Tillbehör
Bandagering
Sårspray
Salvor
Tillskott
Handskar
Bomull